Czujniki magnetyczne.

kontakt@itpol.pl


Czujnik kontaktronowy (magnetyczny) przeznaczony do stosowania w systemach alarmowych. Urządzenie stosuje się na plastikowe i drewniane drzwi oraz okna. Podłączenia dokonuje się za pomocą linii dwuprzewodowej.


Co to jest kontaktron.


Kontaktron jest to łącznik elektroniczny hermetyczny sterowany polem magnetycznym. Pierwsze kontaktrony pojawiły się na rynku w roku 1940 jako rozwinięcie przekaźnika.


Kontaktron składa się z hermetycznej bańki szklanej, w której, w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni, zatopione są styki z materiału ferromagnetycznego. Pod wpływem odpowiednio ukierunkowanego zewnętrznego pola magnetycznego w stykach indukuje się własne pole magnetyczne, styki zaczynają się przyciągać i zwierają się.


Aby polepszyć pracę styków i uzyskać stabilną charakterystykę pracy, końce styków pokrywa się – w zależności od przeznaczenia i warunków pracy – warstwą metalu szlachetnego: złotem, wolframem, rutenem czy rodem, lub powłokami mieszanymi. Istnieje także odmiana styków zwilżana rtęcią.


Kontaktrony wysokonapięciowe najczęściej wykonywane są jako próżniowe.


Czujki magnetyczne – składają się z dwóch elementów: kontaktronu (bocznego lub czołowego) i magnesu. Po ich rozdzieleniu następuje uruchomienie alarmu. Kontaktrony czołowe umieszcza się wewnątrz drzwi lub okna, a kontaktrony boczne na ich powierzchniach. Dostępne są również kontaktrony garażowe, chroniące wjazd do garażu i odporne na kurz oraz pył. Są one natomiast wrażliwe na wstrząsy i dlatego nie należy montować ich na drzwiach, które są zatrzaskiwane lub samoczynnie się poruszają (np. pod wpływem przeciągów).


Wymagania najwyższej, czwartej grupy urządzeń alarmowych spełniają detektory klasy S. Są wyposażone w układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności. Nie można ich zneutralizować nawet przy użyciu specjalnie konstruowanych narzędzi - przy takich próbach powinien być wywołany alarm. Muszą więc mieć one kompletną ochronę przeciwsabotażową oraz podwyższoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.


Niektóre detektory w klasie S są wyposażane w wewnętrzne rejestratory zdarzeń pełniące rolę „czarnej skrzynki”. Rejestruje on wszystkie zdarzenia związane z chronionym obiektem oraz zmiany stanu detektora (np. wystąpienie alarmu, zmiana trybu pracy, zmiana sygnału z centralki, zerowanie). Zdarzenia są zapamiętywane na czas jednego do kilku miesięcy.
telefon (+48) 535 581 930

do góry