Przewód sensoryczny i bariery mikrofalowe.

kontakt@itpol.pl

Mikrofalowa bariera bistatyczna „Forteza” z wąską strefą wykrywania.

(Częstotliwość 24 GHz)

1. ZASTOSOWANIE

Rodzina barier mikrofalowych „Forteza 50″, „Forteza 100″, „Forteza 200″ jest przeznaczona do ochrony obszarów wokół obiektów, jak również do ochrony budynków i dachów z zewnątrz lub wewnątrz. Nowe czujniki pracują na częstości 24 GHz. Sygnał alarmowy (zmiana stanu styków przekaźnika) jest generowany w momencie wejścia człowieka w strefę bariery ochronnej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Wielka częstotliwość czujnika mikrofalowego pozwala na zawężenie strefy wykrywania intruza. Dla systemu „Forteza 200″ szerokość strefy wykrywania wynosi 2,1 m na długości 200 m, natomiast dla wersji „Forteza 50″ szerokość strefy wykrywania wynosi 1 m na długości 50 m.

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Bariera mikrofalowa składa się z nadajnika i odbiornika pracujących na częstotliwości 24 GHz, rozmieszczonych w zasięgu wzajemnego kontaktu optycznego. Bariera mikrofalowa dzięki cyfrowej obróbce sygnału, pamięci kształtów jest odporna na zakłócenia spowodowane przez ptaki i małe zwierzęta, posiada skuteczny system eliminacji fałszywych alarmów.

2.2. Strefę ochronną tworzy pole elektromagnetyczne pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Strefa wykrywania ma formę rozciągniętej elipsoidy o owalnym przekroju poprzecznym. Podczas przekraczania strefy ochronnej przez intruza odbiornik rejestruje zmiany zakłócające pole elektromagnetyczne i generuje alarm.

2.3. Bariera pracuje stabilnie w trybie ciągłego nadzoru w temperaturach od -40° C do +65° C.

3. WŁAŚCIWOŚCIE

3.1. Bariera „Forteza” dzięki wysokiej częstotliwości pracy (24 GHz) wytwarza wąską strefę ochronną. Szerokość strefy jest dwukrotnie mniejsza niż strefa utworzona za pomocą bariery FMW 3, przy tej samej długości strefy. Ta właściwość bariery „Forteza” pozwala budować długie odcinki ochrony bez konieczności rozbijania ich na mniejsze części lub rozmieszczać strefy ochrony w trudnych warunkach terenowych. To najlepsze rozwiązanie dla obszarów z ozdobnymi nasadzeniami, z ograniczeniami ze względu na budynki i miejsca, gdzie w pobliżu przechodzi droga.

3.2. W barierach „Forteza” zastosowano standardowe moduły oraz anteny nowej generacji o wąskiej kierunkowości, co znacznie podniosło odporność na zakłócenia.

3.3. Na zamówienie bariera może być wyposażona w przewodową synchronizację pracy, podwyższającą jej odporność na zakłócenia impulsowe.

3.4. Czujniki odporne są na silne pole elektromagnetyczne (linie energetyczne do 500 kV).

3.5. Czujnik potrafi wykryć także pełzającego człowieka, kiedy przygotuje się czystą strefę ochronną i dostosuje czułość detektora.

4. DANE TECHNICZNE

4.1. Długość strefy ochronnej Forteza 200: od 10 do 200 m; Forteza 100: od10 do 100 m; Forteza 50: od 5 do 50 m

4.2. Szerokość strefy ochronnej przy długości 200 m – 2,1 m; przy długości 100 m – 1,5 m; przy długości 50 m – 1m

4.3. Statystyczny okres wygenerowania fałszywego alarmu – jeden na trzy miesiące nieprzerwanej pracy.

4.4. Czujnik generuje alarm, jeżeli:

a) Człowiek przetnie strefę ochronną z prędkością 0,3 do 10m/sek.

b) Napięcie zasilania spadnie poniżej dopuszczalnego (9V).

c) Przy próbie zasłonięcia czujnika.

d) Przy próbie demontażu czujnika.

4.5. Prawdopodobieństwo wykrycia intruza, co najmniej 98%.

4.6. Napięcie zasilania: 9 do 30 V

4.7. Pobór prądu, nie więcej niż: 45 mA

4.8. Parametry styków przekaźnika: Prąd przełączania: do 0,1 A / Napięcie przełączania: do 50 V.

4.9. Klasa szczelności obudowy: IP-55

4.10. Wymiary nadajnika/odbiornika: 211x138x105mm

4.11. Waga nadajnika/odbiornika: 1,2kg

Instrukcje.

Prowadzimy bezpłatne, indywidualne i grupowe szkolenia – zapraszamy.

FORTEZA – SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (ALARM)

Instrukcje barier mikrofalowych Forteza o bardzo wąskich strefach detekcji. Bariera mikrofalowa dzięki cyfrowej obróbce sygnału, pamięci kształtów jest odporna na zakłócenia spowodowane przez ptaki i małe zwierzęta, posiada skuteczny system eliminacji fałszywych alarmów.

Instrukcja montażu systemu na ogrodzenie Tribo-M – najczęściej stosujemy na ogrodzeniach dwie lub jedną linie detekcji. Bariera trybostatyczna „Forteza Tribo-M” przeznaczona jest do ochrony wszelkiego rodzaju ogrodzeń, które można pokonać wspinając się na nie lub niszcząc je. Może to być płot z siatki drucianej, z prętów metalowych, z drutu kolczastego, drewniany, murowany, żelbetowy, stalowy, z krat metalowych, a także dachy budynków, bramy.

Instrukcje:

Karty katalogowe:

telefon (+48) 536 868 601

do góry