sieci komputerowe

kontakt@itpol.pl

Wykonywanie projektów.


Sieć komputerowa - stanowi platformę wszystkich systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie, dlatego oferowana przez nią jakość usług musi być wysoka. Właśnie dlatego już w fazie projektowania uwzględniamy jej bezpieczeństwo, niezawodność i funkcjonalność.


Już na samym wstępie tworząc projekt sieci komputerowej, szczególną wagę przykładamy do bezpieczeństwa i niezawodności.


 • profesjonalny projekt sieci komputerowej oraz infrastruktury telefonicznej,
 • analiza wymagań Klienta w odniesieniu do przyjętych założeń ekonomicznych,
 • dobór optymalnych urządzeń i technologii sieciowych,
 • dokumentacja projektowa.

Budowa i konfiguracja sieci.


 • instalacja okablowania i elementów pasywnych,
 • konfiguracja urządzeń sieciowych (router, switch i firewall ),
 • konfiguracja sieci Wi-Fi,
 • integracja sieci LAN z infrastrukturą innych sieci (VPN),
 • konfiguracja serwerów i wdrożenie usług sieciowych (w zależności od potrzeb Klienta).
Między piątą, a szóstą kategorią...


Między kategoriami 5 a 6 okablowania UTP jest 5e (enhanced). Ta kategoria przyjęła się w zasadzie we wszystkich nowych okablowaniach Ethernetu 1000 Mb/s. Dlaczego?


Między kategoriami 5 a 6 okablowania UTP jest 5e (enhanced). Ta kategoria przyjęła się w zasadzie we wszystkich nowych okablowaniach Ethernetu 1000 Mb/s. Dlaczego?


Świat sieci komputerowych przytłacza różnorodnością, której źródeł należy szukać w niejednorodności tego środowiska. Nawet ekspertom trudno się czasem przedrzeć przez gąszcz protokołów i technologii, a nic nie wskazuje na to, żeby miało być lepiej.


Sieci informatyczne są zwykle kojarzone z przełącznikami, routerami wieloprotokołowymi czy serwerami. Oczywiście nie bez przyczyny - to dosyć kosztowne elementy sieciowej układanki. Tańsze są koncentratory i karty sieciowe. Niemniej i one mają wpływ na budżet sieciowy przedsiębiorstwa, zwłaszcza kiedy sieć liczy 600 czy 1000 komputerów. Niejako w tle tego obrazu, niewidoczne dla niewprawnego oka, funkcjonuje okablowanie.


Dziwne, ale prawdziwe.Trudno uwierzyć, ale to stanowiące tylko 10 proc. sieciowego budżetu okablowanie jest przyczyną ponad połowy awarii systemu informatycznego. Sztukę wyboru dobrego systemu okablowania można porównać do umiejętności wyboru akcji na giełdzie - obydwie inwestycje są długoterminowe i wymagają rzetelnej wiedzy. Wystarczy spojrzeć na rysunek 5, ażeby pozbyć się wszelkich wątpliwości co do wagi problemu.


Dzisiaj producenci okablowania strukturalnego dają na swój produkt 15- i 20-letnią gwarancję. Przeciętne urządzenie sieciowe znika z sieci przedsiębiorstwa o wiele szybciej.


Optymalizacja prac nad zmianami topologii sieci czy wprowadzaniem nowych urządzeń jest procesem żmudnym i rzadko w pełni udanym. Gdy administrator sieciowy ma do dyspozycji kilkadziesiąt tysięcy gniazd, jego praca bez odpowiedniego oprogramowania nie może dać zadowalających wyników. Różne instytucje chętnie przystają na coraz lepsze systemy okablowania, ale zapominają o wyposażeniu programowym, czuwającym nad takim okablowaniem.


Dlaczego warto przyjrzeć się kategorii 5e?Konwergencja IP i telefonii, upowszechnianie wysokiej przepływności lub aplikacji multimedialnych to tylko niektóre czynniki mające wpływ na wybór infrastruktury kablowej zapewniającej przesyłanie głosu, danych i obrazów ruchomych. Inwestowanie w okablowanie - miedziane, światłowodowe lub hybrydowe - zależy od potrzeb firmy, jej profilu, lokalizacji czy otaczającego ją środowiska.


Systemy kablowe ewoluują pod wpływem rosnących przepływności. Zmieniają się normy, ażeby było można sprostać nowym wymaganiom. ISO/IEC 81801 nie bez powodów zdefiniowała kiedyś wiele wymagań, oznaczając je jako FFS (For Further Study). Bardzo potrzebne są już wielkości, takie jak np. Delay skew czy PSNEXT. W mniejszym lub większym stopniu wpływają one na wydajność i jakość łączy kablowych. Na przyspieszenie wielu prac miał niewątpliwie wpływ Ethernet 1 i 10 Gb/s.


Okablowanie kat. 5e warto poznać z kilku przyczyn. Przede wszystkim jest ono tylko nieco droższe od okablowania kat. 5, a może (teoretycznie) zapewnić pasmo dochodzące nawet do 350 MHz. Po drugie, kable kat. 6 są głównie przeznaczone dla sieci o przepływności przekraczającej 1 Gb/s, a na dodatek ich instalowanie jest o 40 proc. droższe niż kat. 5. Kable UTP kat. 5e umożliwiają funkcjonowanie sieci protokołu 1000Base-T z większym marginesem bezpieczeństwa niż kat. 5 i sprawdziły się praktycznie we wszystkich infrastrukturach głos-dane-obraz.Co to jest IP (Index of Protection) ?Jest to stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP (ang. IP Codes) składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody np.: IP44, IP67 – "wodoodporny".


 • IP jest skrótem od „Index of Protection” tzn. Współczynnik Ochrony.
 • Liczba IP składa się z dwóch cyfr. Np. IP67.
 • Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed ciałami stałymi.
 • Druga cyfra oznacza ochronę przed cieczami.

Poniżej przedstawiliśmy specyfikację.

Pierwsza cyfra Opis Druga cyfra Opis
0 Brak ochrony. 0 Brak ochrony.
1 Chronione przed obiektami większymi niż 50 mm. 1 Chronione przed pionowo spadającą wodą.
2 Chronione przed obiektami większymi niż 12 mm. 2 Chronione przed pionowo spadająca wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 15°.
3 Chronione przed obiektami większymi niż 2.5 mm. 3 Chronione przed pionowo spadająca wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 60°.
4 Chronione przed obiektami większymi niż 1.0 mm. 4 Chronione przed wodą bryzgającą na przedmiot ze wszystkich kierunków.
5 Chronione przed kurzem. 5 Chronione przed strumieniami wody.
6 Całkowicie chronione przed kurzem. 6 Chronione przed silnymi strumieniami wody porównywalnymi do silnych fal.
7 ---------- 7 Chronione przed efektami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra.
8 ---------- 8 Chronione przed efektami długotrwałego zanurzenia w wodzie przy warunkach określonych przez producenta.

 • Oznaczenie IP.... można spotkać na pracujących na zewnątrz obudowach do kamer, zasilaczach itp..
 • CBC (Poland) informuje, że brak IP na instalowanych obudowach może powodować po określonym czasie wysokie koszty wymiany sprzętu uszkodzonego przez wilgoć i wodę oraz wysokie koszty wyjazdów do napraw.

telefon (+48) 535 581 930

do góry