Monitoring przemysłowy.

kontakt@itpol.pl

Bardzo przydatne zabezpieczenie, które nie tylko odstraszy złodziei, ale również pozwoli Ci na zwiększenie kontroli nad tym co się dzieje wewnątrz firmy. Zaprojektujemy, dobierzemy i zainstalujemy odpowiedni dla Ciebie sprzęt!. Projektowanie i instalację systemów zabezpieczeń CCTV wykonywana jest z wielką uwagą na cel jaki ma on spełniać. Bardzo często można spotkać, zainstalowane systemy cctv, które tak naprawdę nie chronią istotnych punktów danej firmy, lecz monitorują strefy w których tak naprawdę nie zachodzi niebezpieczeństwo.NMS - NOVUS MANAGEMENT SYSTEM jest profesjonalnym rozwiązaniem do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu KLIENT-SERWER. Szerokie możliwości ustawień serwera NMS w zakresie udostępniania strumieni wideo, pozwalają na tworzenie złożonych systemów monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiającymi wiele spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs użytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywną pracę operatora systemu.


Oprogramowanie w konfiguracji klienckiej posiada dedykowaną stronę www oraz umożliwia zaimplementowanie podglądu z wybranych kamer na dowolnej stronie internetowej.


Funkcje oprogramowania NMS:

 • Aplikacja do zdalnego łączenia się z serwerem NMS w trybie podglądu „na żywo”

 • Możliwość jednoczesnego podglądu „na żywo” 128 strumieni wizji w 2 niezależnych oknach wideo

 • Wyświetlanie strumieni RTSP z serwera NMS i bezpośrednio z urządzeń na stronie www lub w odtwarzaczach multimedialnych

 • Intuicyjny interfejs pozwalający na tworzenie własnych układów paneli roboczych

 • Przystosowanie aplikacji do pracy wielomonitorowej

 • Przejrzysty graficzny harmonogram nagrywania, ustawiany niezależnie dla każdego kanału wideo

 • W pełni funkcjonalna obsługa urządzeń sterowanych protokołami Novus-C, Novus-C1, Novus-C2 oraz Pelco-D przy pomocy panela PTZ lub myszki

 • Rejestracja audio oraz odsłuch „na żywo” dla każdego kanału wideo

 • Nowy algorytm szybkiego eksportu do formatu AVI

 • Zarządzanie dostępem użytkowników do systemu

 • Intuicyjna praca z graficznymi podkładami (mapami)

 • Tworzenie własnych układów kamer metodą „przeciągnij-upuść” z listy urządzeń

 • Graficzna wizualizacja procesów i alarmów zachodzących dla poszczególnych urządzeń

 • Zaawansowany system przeszukiwania rejestru zdarzeń, z możliwością bezpośredniego odtwarzania wyszukanego zdarzenia alarmowego

 • Unikalny system alokacji przestrzeni dyskowej, z możliwością zarządzania miejscem na zapis niezależnie dla każdego obsługiwanego kanału


NetStation to zaawansowany system sieciowy przeznaczony do nagrywania obrazu oraz dźwięku. Współpracuje zarówno z kamerami IP jak i analogowymi (wymagane dodatkowe karty przechwytywania wideo). NetStation jest systemem hybrydowym, co oznacza, że z 32 kamer (na serwer) 16 może być kamerami analogowymi, a pozostałe 16 - kamerami IP.


NetStation może obsługiwać w zależności od wersji do 4, 8, 12 16 lub 32 kamer/serwer. System bazuje na niezawodnej aplikacji VDR-S używanej w systemach DVR na komputerach klasy PC. Rozwiązanie to gwarantuje stabilność i funkcjonalność. NetStation jest kompatybilny z większością kamer i serwerów IP pracujących w standardach HDTV, produkowanych przez wiodących producentów. Płynne skalowanie oprogramowania pozwala na dowolne dostosowywanie wielkości instalacji zależnie od potrzeb użytkownika. System VDR-S pracuje niezawodnie od 7 lat na ponad 60 000 instalacji na całym świecie, co dowodzi jego najwyższej jakości.


Zestaw zawiera: oprogramowanie serwerowe, licencję, klucz sprzętowy USB.


Charakterystyka produktu


o 32 kamer IP i 32 kanałów audio na jednym serwerze. Ilosc kamer na obiekcie nie ograniczona (system wieloserwerowy)

 • Najbardziej zaawansowana aplikacja kliencka dla urządzeń typu telefony komórkowe, PDA
 • Profesjonalna aplikacja dla systemów Windows
 • Nieograniczona ilość połączeń dla zdalnych klientów
 • Wsparcie dla wszystkich znaczących producentów kamer IP
 • Wsparcie dla kamer Megapixelowych
 • Darmowe nowe wersje systemu przez pierwsze dwa lata

Poniżej przedstawiliśmy listę niektórych urządzeń, z których korzystamy.

 • systemy IP,
 • kamery,
 • głowice obrotowe,
 • oświetlacze podczerwieni,
 • obiektywy,
 • dzielniki obrazu,
 • karty wizyjne,
 • rejestratory cyfrowe,
 • krosownice wizyjne,
 • klawiatury, monitory,
 • konwertery,
 • wzmacniacze i rozdzielacze.

Zasilanie kamer przemysłowych.


Zasilaniu w systemach telewizji przemysłowej poświęca się bardzo mało uwagi, jednakże w praktyce zasilanie ma bardzo duży wpływ na prawidłowe działanie systemów telewizji przemysłowej. Zasilanie bardzo często jest przyczyną awarii oraz wadliwego działania systemów monitoringu przemysłowego.


Współczesne kamery przemysłowe zazwyczaj zasilane są przy pomocy napięcia stałego 12V oraz przy pomocy napięcia zmiennego 24V lub 230V. W systemach telewizji przemysłowej stosuje się różne przewodowy do transmisji sygnału wizyjnego. W większości systemach telewizji przemysłowej mamy do czynienia ze specjalistycznym okablowaniem XYAP PE 75-0.59/3.7+2x0.50, które oprócz tradycyjnego okablowania koncentrycznego posiada dwie żyły zasilające. Okablowanie XYAP PE 75-0.59/3.7+2x0.50 ze względu na swoje właściwości i budowę powszechnie wykorzystywane jest w zewnętrznych instalacjach TV przemysłowej.


Zasilanie kamer przemysłowych napięciem zmiennych 230V AC Zasilanie napięciem zmiennym 230V posiada wiele zalet. Główną zaletą zasilania 230V AC bez wątpienia jest odległość na jaką może być przesyłane napięcie. Drugą zaletą tego zasilania jest jego powszechność i ogólnodostępność w sieci energetycznej obiektów. Prace z napięciem 230V AC wiążą się z dużym niebezpieczeństwem, co wymaga znajomości zasad bezpieczeństwa. Do najważniejszych zasad bezpieczeństwa, z całą pewnością można zaliczyć: - odpowiednie zabezpieczenie urządzeń dozorowych, - wybór odpowiedniego okablowania. Wszystkie zadnienia pracy z napięciem zmiennym 230V zostały zawarte w odpowiednich przepisach i normach. Do zalet zasilania na 230 V niewątpliwie można zaliczyć odległość, na jaką można przesłać to napięcie jak i powszechną dostępność sieci obiektach.


Montaż kamer przemysłowych zasilanych napięciem zmiennym 230V wymaga zachowania szczególnej ostrożności, dlatego też większość specjalistów z branży CCTV zaleca stosowanie urządzeń wizyjnych zasilanych tak zwanym bezpiecznym napięciem stałym 12V DC. Zasilanie kamer przemysłowych napięciem stałym 12V DC We współczesnych instalacjach telewizji przemysłowej bardzo często spotykamy się z koniecznością prowadzenia bardzo długich przewodów sygnału wizyjnego oraz zasilania. Jeśli chodzi o przesyłanie obrazu to nie ma większego problemu. Zazwyczaj obrazy można przesyłać na odległość do 400 metrów bez znaczącego pogorszenia jakości. Powyżej 400 metrów należy stosować specjalne wzmacniacze sygnału wizyjnego. Problem pojawia się dopiero w przypadku bardzo długich kabli zasilania. Główną zaletą zasilania 12V DC jest przede wszystkim bezpieczeństwo prac instalacyjnych.


Do największych wad tego zasilania z całą pewnością można zaliczyć spadki napięcia na przewodzie, co znacznie ogranicza długość przewodu zasilającego. Większość producentów nowoczesnych kamer przemysłowych w danych technicznych co prawda przedstawia informacje dotyczące zasilania 12V DC, jednak bardzo rzadko informuje nas o odchyłkach napięcia przy których kamery CCTV mogą pracować prawidłowo. W przypadku rzetelnych informacji dotyczących zasilania powinna w danych technicznych być zawarta informacja odnośnie dolnej i górnej granicy napięcia zasilającego. Według specjalistów z branży CCTV napięcie zasilające na kamerze nie powinno spadać poniżej wartości 11V. W momencie gdy napięcie zasilania na kamerze spada poniżej 11V, kamera zaczyna mieć problemy nie tylko z załączaniem ale także z prawidłowym odwzorowywaniem obrazów (np. gubienie kolorów). Poniżej została przedstawiona tabela pokazującą, jaki maksymalny prąd możemy przesyłać przy wybranej odległości i przekroju poprzecznym kabla. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z prawem Ohma i przy uwzględnieniu spadku napięcia rzędu 1V.
Maksymalny prąd jaki może być przesyłany przez przewody o znanej długości, z uwzględnieniem spadku napięcie nie przekraczającym 1V. W jaki sposób można rozwiązać problem spadku napięcie zasilania na przewodach? Najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest zastosowanie następującego zasilania kamer: - standardowe zasilacze 12V DC (w przypadku krótkich odcinków okablowania), - specjalistyczne zasilacze regulowane o napięciu od 12V do 14,5V DC, - stosowanie tak zwanego „niskonapięciowego zasilania”, - stosowanie stabilizatorów.


Zasilanie kamer przemysłowych po skrętce UTP UTP to specjalne okablowanie w postaci skrętki nieekranowanej. Okablowanie UTP zbudowane jest ze skręconych ze sobą par przewodów, tworzących tak zwaną linię zrównoważoną (symetryczną). Okablowanie typu UTP znalazło powszechne zastosowanie w sieciach telefonicznych i informatycznych. W ostatnim czasie coraz częściej wykorzystywane jest w systemach telewizji przemysłowej. Obecnie wyróżniamy dwie główne kategorie okablowania UTP: kategorię 3 (10 Mb/s) i kategorię 5 (100 Mb/s). Duża popularność UTP wynika głównie z faktu, iż jest ona tańsza od skrętki ekranowanej STP.


Zasilanie po skrętce UTP jest podobnym rozwiązaniem do “niskonapięciowego zasilania”. Zasilanie po skrętce UTP umożliwia jednoczesną transmisję sygnału wizyjnego i zasilania. Obecnie w systemach telewizji przemysłowej w przypadku zasilania po skrętce UTP dodatkowo stosuje się transformatory video, dzięki czemu wykorzystujemy tylko jedną parę przewodów. Pozostałe mogą być wykorzystane do przesyłania napięcia po sieci. Z ekonomicznego punktu widzenia zasilanie po skrętce UTP 5 CABLETECH jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, wynikającym głównie z niskich kosztów tego okablowania. Drugim atutem przesyłania sygnału po skrętce UTP jest brak zakłóceń energetycznych, pochodzących od maszyn dużej mocy. Brak zakłóceń energetycznych wynika z techniki różnicowego przesyłania sygnałów. Ponadto, skrętka UTP umożliwia przesyłanie sygnału na imponujące odległości. Maksymalna odległość zasilania w zależności od użytego transformatora sieciowego i termostatu została przedstawiona w tabeli poniżej.
Maksymalna odległość zasilania po skrętce UTP. Zasilanie kamer przemysłowych za pomocą PoE (Power over Ethernet) Technologia Power over Ethernet (PoE) polega na przesyłaniu energii za pomocą skrętki do urządzeń będących elementami sieci Ethernet. Sposób działania tej niezwykle funkcjonalnej technologii został opracowany z nadejściem standardu IEEE 802.3af, w którym zostały zawarte wszystkie informacje związane z technologią PoE. Standard IEEE 802.3af umożliwia między innymi podłączenie zasilacza do każdego urządzenia wyposażonego w PoE. Przy pomocy tradycyjnej skrętki (minimum kategoria 3) dostarczane jest napięcie do wszystkich urządzeń pracujących w sieci (np. kamery IP).


Z założenia zasilanie PoE miało mieć napięcie 48V, jednakże w praktyce wynosi ono od 25V do 60V. Maksymalny prąd wynosi 400mA i zależy od implementacji. Obecnie zasilanie typu PoE najczęściej wykorzystywane jest do zasilania przemysłowych kamer IP (np. kamery Dinion IP, GeoVision). Technologia Power over Ethernet (PoE) umożliwia poprawne działanie urządzeń wizyjnych i dozorowych z wykorzystaniem tylko jednej skrętki, przy pomocy której przesyłane są zarówno dane jaki i napięcie zasilające. Zasilanie kamer przemysłowych za pomocą PoE cieszy się coraz większą popularnością, co wynika głównie z coraz większego zainteresowania sieciowymi systemami wizyjnymi. • Zgodność ze standardem IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet
 • Zgodność ze standardami IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab 10/100/1000Base-T
 • Zwiększa zasięg PoE o dodatkowe 100 metrów
 • Przekazuje zarówno dane Ethernet jak i zasilanie PoE do odległych urządzeń
 • Automatycznie wykrywa i chroni urządzenia PoE przed zniszczeniem spowodowanym nieprawidłową instalacją
 • Możliwość szeregowego połączenia wielu urządzeń i zwielokrotnienia zasięgu
 • Nie wymaga zewnętrznego zasilacza
 • Kompaktowa obudowa, możliwość montażu na ścianie
 • Obsługa Plug-and-Play

telefon (+48) 535 581 930

do góry