Bariery podczerwieni.

kontakt@itpol.pl


Potrzeba ochrony dużych obszarów, czy też obiektów specjalnych o wysokim stopniu zagrożenia wymagają stosowania aktywnych barier podczerwieni i mikrofalowych. Bariery podczerwieni listwowe pozwalają stworzyć skuteczną ochroną obwodową budynku.


Do najczęstszych zastosowań należy detekcja umieszczenia ciała obcego w pewnym obszarze. W tym układzie z czujnikiem związane jest źródło światła (częstokroć zintegrowane w jednej obudowie) będące nadajnikiem. Jeśli jakikolwiek obiekt znajdzie się na drodze optycznej między nadajnikiem a odbiornikiem, następuje zmiana natężenia światła, która może być wykryta. W zależności od budowy ścieżki optycznej, strumień światła zostaje przerwany, odbity lub rozproszony.


Często jako nadajniki stosowane są synchroniczne diody pracujące w podczerwieni, dzięki czemu sygnał wyjściowy jest w dużej mierze niezależny od oświetlenia zewnętrznego, ponieważ światło widzialne łatwo jest odfiltrować.


Aktywne bariery podczerwieni (ang. Photo- Electric Beams) to detektory ruchu zaliczane do zewnętrznych czujek obwodowych. Aktywne bariery podczerwieni z reguły stosuje się w strefach zewnętrznych obiektów, jednak niekiedy znajdują również zastosowanie w pomieszczeniach wewnętrznych. Urządzenia tego typu podczas wykrywania intruzów korzystają ze zjawiska tłumienia energii ukierunkowanej wiązki promieniowania elektromagnetycznego z zakresu promieniowania optycznego bliskiej podczerwieni (długość 750 – 2 500nm). Wyróżnia się kilka typów barier podczerwieni. Każdy typ pracuje na swojej długości fali z zakresu promieniowania optycznego bliskiej podczerwieni. W praktyce oznacza to, że stosowanie kilku barier podczerwieni tego samego producenta (w bliskim otoczeniu), w pewnych warunkach może doprowadzić do wzajemnego zakłócania się. Obecnie coraz częściej można spotkać się z barierami, w których możemy indywidualnie ustawić jedną z czterech wstępnie ustawionych długości fal (eliminuje to w pewnym zakresie wzajemne zakłócanie się barier podczerwieni).


Konstrukcja aktywnych barier podczerwieni.


Wszystkie współczesne bariery podczerwieni skonstruowane są z nadajnika i odbiornika, przy czym zwykle są to oddzielne urządzenia, z których jedno jest nadajnikiem, zaś drugie odbiornikiem montowanym naprzeciw niego. Przerwanie wiązki promieni nadawanych przez nadajnik do odbiornika przez jakikolwiek nieprzezroczysty obiekt powoduje przerwanie toru optycznego (w paśmie bliskiej podczerwieni), co w rezultacie prowadzi do wygenerowania alarmu. Aktywne bariery podczerwieni zazwyczaj korzystają z kilku torów PIR (zazwyczaj w zakresie od 2 do 8 wiązek, zależne od rozmiarów bariery), które najczęściej znajdują się w pionowej płaszczyźnie w odległości 20 – 35cm od siebie. Zdarzają się jednak bariery gdzie odległość wynosi nawet 50cm. Dzięki kilku torom podczerwieni tworzy się kurtyna, która sprawia, że zamiast pojedynczej linie chroniona jest cała powierzchnia. Określenie „aktywne” w przypadku barier podczerwieni jest głównie związane z obecnością nadajnika promieniowania podczerwieni (IR), co odróżnia je od pasywnych czujek podczerwieni (PIR).
telefon (+48) 535 581 930

do góry