Przyciski alarmowe.

kontakt@itpol.pl


Przyciski napadowe służą do uruchamiania cichego alarmu napadowego, o którym powiadamiane są agencja ochrony i/lub policja. Przyciski napadowe to zazwyczaj proste urządzenia umieszczane w miejscach, gdzie najczęściej przebywamy i gdzie jesteśmy zagrożeni napadem. Przyciski napadowe mogą być zwykłe (włączniki), z pamięcią lub bezprzewodowe (piloty).


Dowolne wciśnięcie załączy alarm napadowy. Jako przycisk napadowy powinien być zamontowany w miejscu, z którego w łatwy i szybki sposób można go załączyć. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę, aby instalacja nie powodowała przypadkowych załączeń. Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy stosować kilka przycisków rozmieszczonych w różnych częściach obiektu. Przycisk ten może być również wykorzystany do wezwania pomocy medycznej.


Istotny element składowy każdego systemu przeciwpożarowego stanowią przyciski ręcznego powiadamiania, zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi.


Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP jest ostrzegaczem typu A, uruchamianym bezpośrednio. Pod względem układu elektrycznego można go sklasyfikować jako zwykły przełącznik wyposażony w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania. Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego typu ROP-AD odbywa się przy pomocy dowolnego twardego przedmiotu umożliwiającego zbicie szybki.
telefon (+48) 535 581 930

do góry